Çiftçilere bu sene üzere ödenecek tarımsal destekler belirlendi (2)

Ekinci Vasıta Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler muhtemelen oldu. Yetiştiricilere, 4 kamer ve üzeri yaştaki buzağı için 500 lira bindi sağlanırken 22 ilde doğan buzağılar için ilave 200 liralık destek verilecek.

“2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2023 yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Zürriyet Yararlanma Desteklerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı”, Resmi Gazete’birlikte yayımlandı.

Buna bakarak, Ekincilik Havzaları Istihsal ve Terviç Modeli kapsamında yemleme bitkileri desteğinde ÇKS’ye mukayyet arazileri üstünde sert yemleme yayımlamak üzere çokça almanak ve bir tane almanak yemleme bitkileri ekimi yapan üreticilere ürünü hasat etmeleri kaydıyla destek sağlanacak.

Yem bitkileri üretim desteği, dekar başına oluşmak amacıyla korunga üzere 90 liralık, yegâne almanak ağızotu bitkileri amacıyla 60 teklik, silajlık ekilişler (bulaşık/arık) amacıyla 60 teklik, bileşimli çayır otlak için 150 teklik, çok almanak yemleme bitkilerinde düzensiz olanlar üzere 90 liralık, ark olanlar için üstelik 40 teklik ve silajlık ekilişler için 100 liralık olacak.

Yer altı sularının ev seviyede ve akarsu kısıtı olduğunun Ekincilik ve Orman Bakanlığınca belirleme edildiği havzalarda bu yıl ekilen yemleme bezelyesi, fiğ, Macar fiği, burçak ve mürdümük üzere ağızotu bitkisi desteğine ilave yüzde 50 destek verilecek.

Hayvancılık destekleri

Hayvancılık alanında, programlı aşıları tamam, 4 ay ve beden yaşta, ilkine buzağılama yaşı genişlik çok 960 devir yahut serencam iki buzağılama arası bildirme fazla 600 çağ olan ineklerin doğan buzağıları için hayvan başına 500 liralık destek sağlanacak.

Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Cıvıl Cıvıl, Rize, Sivas, Şırnak, Trabzon, Tunceli ve Van’birlikte doğan buzağılar için arttırma 200 liralık ödenecek.

Soy kütüğüne kayıtlı buzağıların arttırma desteklemesi, Bakanlıkça belirlenecek vahit denk ve koşullar doğrultusunda yapılacak.

Döl Kontrolü Protokolü kapsamındaki boğalardan, suni tohumlama sonucu doğan buzağılara arttırma 100 lira bindi ödenecek.

Buzağı destek şartlarını karşılayan buzağı başına ifa vahit miktarlarının 20 başa büyüklüğünde cümlesi, 21-100 başa kadar yüzde 75’i, 101-500 ser amacıyla yüzde 50’si ödenecek.

Çoban istihdamına 12 bin teklik destek

Dişi mandalar üzere 500 lira, töz kütüğüne mukayyet alımlı mandalar amacıyla arttırma 300 liralık, programlı aşılarının tamamlanması kaydıyla 4 kamer ve cisim malaklar üzere 500 liralık, esas kütüğüne mukayyet malaklar üzere birlikte arttırma 300 liralık, eğreti tohumlamadan doğan malaklara ayrıca arttırma 500 teklik bindi ödenecek.

Islah gayeli benzin içerik analizi yapılan ve Bakanlıkça belirlenen benzen kalite kriterlerini sağlayan müstear tohumlamadan doğan saf sütçü veya toplanmış soy beher kuş beyinli üzere 100 liraya kadar destek verilecek.

En beş altı 1 çıban, sunu fazla 50 esas düve (manda karışma) alımına birlikte Bakanlıkça belirlenecek düve bedelinin yüzde 40’ı yurt ortamında zade ve düve merkezlerinden gerçekleştirme edilen düvelere ise yüzde 50’si büyüklüğünde tutma ödemesi yapılacak.

Hastalıklardan nü işletme desteği maya boğalar dışındaki 6 ay beden yaştaki koca hayvan bilimi aut, bütün sığırlar üzere hayvan sahiplerine 600 teklik ödeme gerçekleştirilecek.

Ari sığır başına ifa birim miktarları 500 başa kadar cemi, 501 temel ve cisim için yüzdelik 50’sine fiyat gelen tutarın ödenmesi yoluyla uygulanacak. Antrparantez Onaylı Süt Çiftliği Sertifikası’na topluluk işletmelerdeki cıbıl pres desteği düz bütün sığırlar amacıyla arttırma 100 lira bindi verilecek.

Nezaret araç sistemlerine kayıtlı, sıkıntılı süresince zade ve besi süresini tamamlamış koca sığırlarını (camız karışma) mevzuatına akıllıca kesimhanelerde kestiren, Bakanlıkça soy ve asıl bazında belirlenecek karkas ağırlığı kriterini sağlayan 1-200 temel için (200 esas karışma) hayvan başına çağ ve vahit bedel üzerinden 500 liralık bindi ödenecek.

Küçükbaş hayvancılık desteklemelerinde, çoban istihdam desteği, 100 çıban ve beden kart kucak keçi varlığına sahip işletmelere veya çobanlara 12 bin liralık kendisine ödenecek.

Maya koyun-aksi yetiştiricileri birliklerine örgen yetiştiricilerin, Vekillik anahtar sistemlerine kayıtlı kurnaz kucak başına 50 lira, iri gâvur başına 50 lira, iri tiftik keçisi başına ilave 20 liralık, göçer yetiştiricilerine bilgili kucak gâvur başına ilave 2 liralık destek ödemesi yapılacak.

Bir geçmiş yılın kart kucak-direngen desteğini düzlük ve sübvansiyon yılında anaç koyun gâvur sayısını artıran işletmelere, tıpkısı önceki yılın kuzu ve oğlaklarının, sübvansiyon yılında kurnaz kucak, keçi vasfına ulaşanlarına Bakanlıkça belirlenen artış oranını aşmamak kaydıyla efsanevi başına 200 lira bindi ödenecek.

İpek böceği ve moher yetiştiricilerine destek

Moher ve Yapağı Ekincilik Eş Kooperatifleri Birliğine (Tiftikbirlik) vabeste kooperatiflere, Maya Koyun Direngen Yetiştiricileri Birliklerine yahut Bakanlığa kayıtlı yün el işi tesislerine müstahsil makbuzu karşılığında satan ve Moher Pusat Sistemi (TKS) Bili Tabanı’na kaydettiren üreticilerine cedi tiftiğinin kilogramına 70 teklik, sermaye tiftiğin kilogramına 60 teklik, ikincil tiftiğin kilogramına 25 lira, kontratlı istihsal kapsamında üretilen tiftiğe dahi arttırma 10 teklik ifa yapılacak.

İpek böceği yetiştiriciliğinde ücretsiz yavru sağlayan Kozalak Ekincilik Komutan Kooperatifleri Birliğine (Kozabirlik), dağıttığı kutu başına 240 liralık, ürettiği gözyaşı ipek böceği kozasını Kozabirlik/kooperatifleri veya canlılık alanı kozadan flatürle ipek çekimi ve el işi olan tüzel kişilik vasıflarına taşıyan işletmelere satan yetiştiricilere, gözyaşı kozanın kilogramına 160 lira ifa gerçekleştirilecek.

Vekillik Arıcılık Kayıt Sistemi’ne kayıtlı, format birliği düzeyinde örgütlenmiş üretici birlikleri ve/yahut yetiştirici birliklerine uzuv üreticilerine birlikte arılı kapçık başına 30, unsur olmayanlara 20 liralık, Bakanlıktan üretim izni almış damızlık arı beyi üreticilerinden satın alıp kullandıkları maya ana arı başına 100 liralık destek sunulacak.

Bakanlıkça programlanan aşılama uygulamaları sonrasında oluşan atıklar amacıyla hayvan sahiplerine, kocabaş hayvan atıkları amacıyla 1400 liralık, küçükbaş hayvan atıkları amacıyla 250 liralık atılmış desteği, efsanevi hastalıkları ile mücadele çerçevesinde Bakanlıkça belirlenen programlı aşılamalar ve hırızma uygulamaları için uygulayıcılara büyükbaş hayvan başına 2 teklik, küçükbaş hayvan başına ise 1,5 liralık bindi ödemesi yapılacak.

Balıkçılık destekleri

Su ürünleri desteği çerçevesinde 350 bin kilo dahil, alabalık amacıyla kilo başına 1 lira, yeni türlere 3 teklik, kapalı bütün üretime 2 teklik, kilo üstü alabalık yetiştirilmesine ve sazana 1,5’ar lira, midye için kilogram başına 50 kuruş bindi sağlanacak.

10 bin adede kadar kuluçkalık maya alabalık desteği balık başına 60 teklik, yerey havuzlarda balık yetiştiriciliğine 30 bin kilogram karışma kilogram başına 2 teklik verilecek.

Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi destekleri kapsamında Bakanlıkça uygulanan projeler için yetiştiricilere, kocabaş koruması üzere hayvan başına 1000 liralık, küçükbaş korumaya efsanevi başına 150 liralık, sığır pedigrili korumaya 1200 liralık, temiz korumaya kovan başına 80 teklik, ipek böceği korumaya kilogramda 170 teklik, ıslah programındaki kucak, inatçı ve yavrularına halk elinde ıslahat seçkin sürüde hayvan başına 150 lira, ayak tabanı sürüde 100 liralık, halk elinde manda ıslahı (iri manda), sevir ve sene süresince doğuran iri mandaya efsanevi başına 2000 liralık, yıl ortamında doğurmayan deneyli mandaya hayvan başına 1200 liralık, damızlığa fırlamak için seçilen yerli sığır (düve/kele) hayvan başına 1500 liralık, damızlığa ayrılmayan için 1300 lira, maya ayvaz materyale (çalıştırıcı-teke) hayvan başına elit sürüde 350 lira, taban sürüde 250 teklik tutma yapılacak.

Sertifikalı patates tohumu kullanana 200 liralık destek

Yurt içi sertifikalı soy sop tasarruf desteği çerçevesinde dekara aspir amacıyla 10 lira, kanola için 30 liralık, susam için 8 liralık, arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf, çeltik amacıyla 50 lira, kuru fasulye, yasmık ve yonca için 60 liralık, nohut için 50 liralık, kumpir amacıyla 200 liralık, fiğ, yem bezelyesi, korunga ve soya amacıyla 45 lira, kayran fıstığı üzere 34 liralık ifa gerçekleştirilecek.

Sertifikalı fide/amut yararlanma desteği, şam fıstığı, koz, badem, semavi incir ve aronya amacıyla 400 lira, armut, ayva, elma, kiraz, nektarin, şeftali, erik, limon, mandalina, portakal, sarıerik, vişne, zeytin, özge ürün türleri ve asılı (nar ve muz aut) üzere 280 lira, sertifikalı çilek fidesi ile bostan tesisi amacıyla üstelik dekar başına 400 teklik olacak.

Yurt ortamında sertifikalı soy sop üreten/ürettiren ve sertifikalandıran, yetersiz zarfında satışını gerçekleştiren, Bakanlık marifetiyle izinli tohumculuk kuruluşu akseptans edilen ÇKS’ye mukayyet çiftçilere bu yıl ürettikleri türlü sertifikalı tohumluklarla özgün/esas ve üstü tohumluklara birlikte türüne bakarak kilo başına 0,1-5 liralık ancak içi sertifikalı tohum üretim desteği ödemesi yapılacak.

Sertifikalı aşılı dikme başına 0,5 teklik, aşısız fidan başına ise 0,25 liralık bindi sağlanacak.

Kom Saymanlık Malumat Zehir Sistemi’nin 81 ilde uygulanmasına devam edilecek ve sabık yıl anahtar altına alınan 6 bin işletmeye, pres başına 600 liralık ödenecek.

Tarımsal neşir ve danışmanlık desteği olarak, Bakanlıkça yetkilendirilerek tarımsal neşir ve müşavirlik hizmeti sunan serbest ekincilik danışmanları ile tarım odası ve müstahsil örgütlerinde arz aşkın 5 ekincilik danışmanı kalkmak için istihdam edilen beher ekincilik danışmanı üzere 72 bin liralık ödenecek. Ödemeler 12 aylık bakım sunumuna kapalı namına denk iki şerha halinde yapılacak.

Söz konusu değişmeyen, 1 Ev 2022’den lakırtı etmek için zaman bakımından yürürlüğe girdi.

Kararın hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütecek.

(Bitti)

Share: