Cemevlerine yönelik düzenlemeleri da içeren teklif, TBMM Tasrif ve Bütçe Komisyonunda

Divan Plan ve Bütçe Komisyonunda, Alacak Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Uymazlık Yapılmasına Dayalı Yasa Teklifi’nin, cemevlerine ilişik düzenlemeleri içeren maddelerinin görüşmeleri sırasında tartışma yaşandı.

Komisyon Başkanı, DOĞRU Tümen Bingöl Mebus Cevdet Yılmaz, HDP Antalya Mebus Kemal Bülbül’ün, eski AK Tümen Milletvekili Mehmet Metiner hakkındaki iddiasını, Metiner’i arayarak sorduğunu anlattı. Metiner’in tıpkısı monitör programında Suriye bağlamında değerlendirmede bulunduğunu, “Müslüman’ın zalimi de mazlumu dahi olabileceğini belirttiğini, Yezid amacıyla ‘Allah’ın laneti konusunda olsun’ ifadesini kullandığını” dile getirdiğini nâkil Yılmaz, Metiner’in, göstergeç programının kapanışı sırasında sunucunun acele etmesi dolayısıyla sürçülisan ettiğini fakat seçme kastı olmadığını söylediğini dahi tabir etti.

HDP İstanbul Mebus Zeynel Ilgi, Aleviler ile ilişik tıpkı asamble oluşturulacağını ancak üyelerinin kimler olacağının bilinmediğini belirterek, “Bu, Alevilere kayyum atamaktan ayrıksı bir madde değil.” sözlerini sarfiyat etti.

AİHM’in Aleviler ve zorunlu din derslerine ait kararlarına uyulmadığını belirten Dikkat, Alevilerin sorunlarına, bu kesimin görüşleri alınarak hal üretilmesi gerektiğini belirtti. Özen, MHP Umumi Başkanı Ululuk Bahçeli’nin “cemevlerinin ibadethane olduğunu” dile getirdiğini anımsatarak, MHP milletvekilleri açısından bugün tıpkı samimiyet testi yapıldığını söyledi.

YANLIŞSIZ Öğür Manisa Milletvekili Gaye Aydemir, “Alevilik tıpkı diyanet değildir, konsept üstelik değildir. Alevilik tıpkı kültürdür, seçme Alevi Müslümandır.” dedi.

Aydemir’in sözlerine aykırılık milletvekilleri reaksiyon gösterdi.

Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz birlikte milletvekillerinden fikirlerini dile getirirken tanımlama yapmamalarını istedi.

Adalet Komisyonu Başkanı ve DÜRÜST Tümen İstanbul Saylav Abdullah Güler, teklifin, cemevlerine yönelik düzenlemelerine yöneltilen eleştirileri anımsatarak, “Bu teklifi değersizleştirmeyelim, içini boşaltmayalım.” şeklinde konuştu.

“Okumuş ayrımsız tartışma yapmıyoruz”

Komisyonda henüz sonradan Alevi sivil toplum örgütü temsilcileri, cemevlerine müteveccih düzenlemeler hakkındaki görüşlerini dile getirdi.

Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Haydar Ölümsüz Doğan, TBMM’nin, cemevlerini tapınak adına kabul etmesini kâm etti.

Doğan’ın, Komisyona inançlarının bittabi tanım edileceğini dinlemeye gelmediklerini söylemesi ve milletvekillerinden Aleviliği tanımlamaktan vazgeçmelerini istemesi üstüne Doğruluk Komisyonu Başkanı Abdullah Güler, Doğan’a, “Usul bilmiyor. Buyuru verir kadar konuşuyor.” şeklinde aksülamel gösterdi.

Bu tam iktidar ve mugayeret milletvekilleri arasında bahis atmalar yaşandı.

Haydar Ölümsüz Doğan’ın, konuşmasına bitmeme ederken, Alevilere yönelik düzenlemenin, vergiye ilgilendiren bir teklifin içerisinde TBMM’ye getirilmesini eleştirmesi üstüne AK Öğür Manisa Saylav Gaye Aydemir, Doğan’a, kanun teklifini küçümsediği gerekçesiyle reaksiyon gösterdi.

Tasrif ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmayan, Alevilik konusunda yüzyıllardır süren ziyalı tartışmaların, Traksiyon ve Bütçe Komisyonunda yapılmaması gerektiğine dikkati çekerek, “Saylav sıfır bire bir arkadaşımızın milletvekillerine değer verir gibi konuşmasını hiç kimse kabul edemez. Sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden beklentimiz, fikrinizi berrak rapor etmenizdir. Onu ifade edin, milletvekillerimiz üstelik ölçüm etsinler.” diyerek konuştu.

DOĞRU Fırka Erzurum Mebus İbrahim Aydemir ise daha ilk görüştüğü Doğan’ı beyefendi ayrımsız birey yerine tanıdığını, Doğan’ın konuşmasının maksadını aştığını söyledi.

Adalet Komisyonu Başkanı Güler, Alevi sivil toplum örgütlerinin bazılarının bile yan olduğu davalarda alınan kararları inceleyerek bu konuda yapılması gerekenleri belirlediklerini anlattı. Sivas’ta Alevi canlarla yetik tıpkısı vatandaş hassasiyetiyle konuştuğunu dile getiren Güler, eksikliklerin olabileceğini, rütbe rütbe çalışmalar yaptıklarını, ilerleyen süreçte çok henüz temel tıpkı yasa noktasında düzenleme gönül ettiklerini kaydetti.

Güler, teklifin hazırlanmasında sarf edilen emeğin takdir edilmesini istedi.

Daha bilahare konuşmasına devam fail Doğan, teklifin hazırlanmasında emeği geçen milletvekillerine teşekkür ederek, AİHM’in cemevlerine müteveccih kararlarının yasal yerine dikkate alınmasını arzu etti.

“Cemevlerinde temsil oynanmayacak”

Alevi Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Büyüklük Fırat, ayrımsız zamanda Alevi dedesi olduğunu belirterek, cemevlerinin, Alevilerin ibadethaneleri olduğunu vurguladı. Fırat, “Cemevlerinin tapınak yerine kabul edilmesini istiyoruz.” dedi.

İYİ Fırka Erzurum Mebus Muhammet Naci Cinisli, “Cemevlerinin faturalarının ödenmesinin Diyanet İşlerinden Firez Bakanlığına alınması gerçekte cemevlerinin dini mabet olmaktan tıpkısı hars merkezine indirgenmesi anlamına geliyor.” sözlerini gider etti.

MHP Konya Mebus Mustafa Kalaycı, MHP Umumi Başkanı Ululuk Bahçeli’nin dile getirdiği gibi partisinin dahi Aleviler üzere cemevlerini ibadethane olarak gördüğünü kaydetti. Sahtekâr, “Teklifle cemevleri yasaya giriyor. Esasen bükülme niteliğinde ayrımsız düzenlemedir.” değerlendirmesinde bulundu.

Kalaycı, düzenlemenin eksiklerinin tamamlanabileceğine de bel etti.

CHP Malatya Saylav Ege Ağbaba, teklifin, Aleviler’in yıllardır dile getirdiği “denk vatandaşlık” talebini karşılamadığını söyledi. Ağbaba, “Cemevlerinde temaşa oynanmayacak, dinleti verilmeyecek. Bu insanlar yüzyıllardan beri yaptıkları gibi cemevlerinde ibadetlerini yapacak. Cemevleri kendi kendine olarak kültür evine dönüştürülmeye çalışılıyor.” ifadelerini kullandı.

Ağbaba, Alevilerin sorunlarının çözümü amacıyla alt kurul kurulmasını dahi talep etti.

Komisyonda teklifin maddeleri üzerindeki görüşmeler sürüyor.

Share: