Cahillik ve Spor Bakanlığının 2023 Yılı Bütçesi TBMM Cazibe ve Bütçe Komisyonunda

DÜRÜST Fırka Aydınlık Milletvekili Bekir Bilek Fiyaka, “Gençlerimizi gelişen ve mütebeddil dünyada punt eşitliği ilkesi doğrultusunda yeni imkanlarla buluşturuyor ve elan donanımlı kuzuluk getiriyoruz.” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının 2023 yılı bütçesinin görüşmelerine TBMM Cazibe ve Bütçe Komisyonunda devam ediliyor.

Görüşmelerde bayram düzlük CHP İstanbul Mebus Mehmet Bekaroğlu, 66,5 bilyon liraya vasıl Toyluk ve Spor Bakanlığı bütçesinde geçen senelere ekleme bir cıvıltı göremediklerini müstakbel sürdü.

Toyluk ve Spor Bakanı Mehmet Aşure Ayı Kasapoğlu’nun sunumunda gençlerin işsizlik sorununa tek değinmediğini, fakat konunun aşağı pahal boyutlara ulaştığını savunan Bekaroğlu, “Üniversite öğrencisinin derdinden, sokaktaki uyuşturucudan hiç söz etmediniz. ‘Bu bizim konumuz değil’ diyebilirsiniz ama bal kadar sizin konunuz. Reisicumhur herhangi bir yere üniversite açtıklarıyla övünüyor, çıkışlı olan ve işsizlikle birlikte kalan gençlerden haberiniz var mı?” diye sordu.

“Haddinden Fazla tehlikeli benzeri ihtiyarlama sürecine girdik”

İYİ Öğür Erzurum Mebus Naci Cinisli dahi Cahillik ve Spor Bakanlığının bütçesinin gençlerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek büyüklükte olmadığına inandıklarını söyledi.

Genel bütçe rakamının pahalılık karşısında yüzde 155 artma gösterdiğini tamlayan Cinisli, Bakanlığın bütçesinin umumi bütçe artım oranının altında kaldığını rapor ederek, “Görüşmelerde ortaya konulan mesail, sporun önüne güzeşte işsizlik üzerinde yoğunlaştı. Türkiye çokça korkulu bire bir ihtiyarlama sürecine girdi. Garplı mütekâmil ülkeler gelişmişliklerini tamamladıktan sonra yaşlanmaya başladılar, herif gücü ihtiyacı kalmadı. Fakat tığ gelişmişliğimizi elan tamamlayamadan önümüzde artık kez varken yaşlanmaya başladık. Bu bizim gelişmemizin önünde çok büyük bire bir bariyer. Kaliteli herif yapımızı, nitelikli hatır gücünü eğiterek elde edebiliriz.” dedi.

“Gençlerimizin balaban potansiyeline güveniyoruz”

SELIM Fırka Vazıh Saylav Bekir Bukağılık Erim birlikte DOĞRU Öğür hükümetlerinin eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaşımdan enerjiye, sanayiden içtimai desteklere birlik başlıklar altında şanlı yatırımlara imza attığını söyledi.

Hizmet serüveninde gençlerin ve sporcuların civar plana çıktığını dile getiren Azamet, şunları tabir etti:

“Bilgisizlik ve spor alanındaki atılımlarımızla gençlerimize ve sporcularımıza kaliteli ayrımsız gelecek alıştırmak amacıyla seferber olduk. Gençlerimizin dallı güllü, tehlikesiz, ülkesinin hukukuna, itibarına ve cihanşümul insancasına değerlere erbap çıkan nesiller olmasını değme antlaşma istedik, istiyoruz. Gençlerimizi gelişen ve değişen dünyada okazyon eşitliği ilkesi doğrultusunda bakir imkanlarla buluşturuyor ve daha donanımlı ağıl getiriyoruz. Tığ gençlerimizin büyük potansiyeline güveniyor, bu mevki üzere yapacaklarına canıgönülden inanıyoruz. Geleceği kaldırmak istiyorsak o geleceğin getireceği şartlara alın donanımını tamamlamış, iri, üretken, analiz kabiliyeti olan insanlar çoğaltmak zorundayız.”

“Bilgisizlik merkezleri, punt eşitliği ilkesiyle beher gencin sorumluluğunu taşıyor”

AK Parti Antalya Saylav İbrahim Aydınlık bile gençlerin gerekseme duyduğu temas tip desteğin kerem marifetiyle kendilerine sunulduğunu, cahillik merkezlerinin, vesile eşitliği ilkesiyle beherglas gencin sorumluluğunu taşıdığını belirtti.

Cahillik merkezlerinin, alt bölüm yapılmaksızın herkese aguş açtığını, değme makule konfor ve teknolojik altyapının ücretsiz şekilde gençlerin hizmetinde olduğunu dile getiren Münevver, “Sayıları rastgele sabık dolaşma artan merkezlerimiz, gençlerin talepleri doğrultusunda hizmetlerini rastgele geçen aktarılma genişletmektedir. Gençlik ve Spor Bakanlığı, uyguladığı siyasa ve taleplerle ülkemizin geleceğinin gereklerine neva sağlayabilen, geleceğin düz okumalarına cebin mücehhez, yenilikçi ve kompetitif bireylerin topluma kazandırılmasını hedeflemektedir.” diye niteleyerek konuştu.

HDP Muş Milletvekili Şevin Coşkun de Cahillik ve Spor Bakanlığının bütçesinde gençlerin taleplerinin dikkate alınmadığını istikbal sürerek, “İktidar bu teklifle, değiş ve dönüşümde, beyninde toplumun dinamiği olan gençleri, şık cümlelerle işsizlik, yoksulluk ve ipham üçgenine itmektedir. Öğrenciler, yetişek ve barınma üzere asıl haklarının erişiminde güç müşkülat yaşamaktadır. Bu öğrencilerin beslenme, tahaffuz kabilinden sorunlarının çözüme kavuşturulması, sizin bakanlığınızın da sorumluluğundadır.” dedi.

“Spora yatırım, geleceğe yatırımdır”

MHP İstanbul Milletvekili Dirimsel Arkaz dahi Gençlik ve Spor Bakanlığının çalışmalarını takdirle izlem ettiğini, bire bir hekim adına sporun sağlık olduğunu ifade etmek istediğini söyledi.

Sporun, toplumların ayn ardı edemeyeceği, kesintiye uğratamayacağı ve vazgeçemeyeceği cihanşümul, bütünleştirici tıpkı etkinlik olduğunu vurgulayan Arkaz, “Spora yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır. Mıhlı toplumlar oluşturabilmek, sağlık giderlerini azaltabilmek üzere temas yaşta vatandaşımızı spora özendirici tedbirler almamız gerekmektedir. Gençlerimizi spor vasıtasıyla dokunaklı alışkanlıklardan korumalıyız.” ifadelerini kullandı.

Spor faaliyetlerine müteveccih atılan adımlarla Türkiye’nin, gençlik ve spor alanında tehlikeli benzeri başarı kaydettiğini söyleyen Arkaz, “Öğrencilerimize sağlanan yurt ve emniyet imkanlarının genişletilmesi, terbiye alanındaki ilerleyişi henüz zinde bir noktaya taşımıştır. Darülfünun öğrencilerimizin borçlarının silinen faizleri tendürüst kardeşlerimizin omuzlarından iri bire bir yükü kaldırmıştır. Tüm kent ve ilçelere seçkin spor branşına akıllıca enfrastrüktür tesisleri oluşturulmuştur. MHP ülke üzere yapılan değme müspet projenin destekleyicisi ve tamamlayıcısı olmuştur.” diyerek konuştu.

CHP Konya Saylav Abdüllatif Şener ise Bakanlığın bütçe sokum kitapçığında kayran alması gereken bilgiden çokça Bakan Mehmet Aşure Ayı Kasapoğlu’nun fotoğrafının vadi aldığını, bunun akıllıca bir yaklaşım olmadığını söyledi.

Kitapçıkta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın birlikte biraz yerde fotoğrafının bulunduğunu ancak bu fotoğraf karelerinin savruk şekilde kitapçığa yerleştirildiğini tamlayan Şener, “Sonsuz eleştiri ettiğiniz ihtilaf medyasında üstelik hakeza bir fotoğrafı göremezsiniz. Cumhurbaşkanının bütün henüz taze, hep elan güçlü görüntülerini ekrana getiriyorlar. Cumhurbaşkanı, benzeri ülkenin milli birliğini, bütünlüğünü mandepsi eden isimdir. Bu neyin nesi sayın Icra Vekili. Sizi Cumhurbaşkanına yaptığınız bu davranıştan muhit ihtarname ediyorum.” dedi.

Share: