BDDK’dan ticari kredi kullanımına ilişkin yıpranmamış açıklama

Bankacılık Aranjman ve Denetleme Kurumu (BDDK) TL ticari kredilerde getirilen serencam önlemle ilgili kullanılmamış tıpkısı açıklama yayımladı. TL güven kullanılması amacıyla döviz varlığına getirdiği sınıra aleniyet getiren, BDDK aynı şirketin ilgilendiren mevzuat uyarınca müstakil denetime tabi ayrımsız iştirak statüsünde olmaması durumunda bahis konusu şirketin karar kapsamına girmeyeceğini duyurdu.

BDDK’nın cuma namazı akşamı duyurduğu karar sonrası yaşanabilecek tereddütlerin giderilmesi üzere yaptığı izah şöyle:

Bilindiği üzere Kurumumuz yoluyla elan geçmiş bankalara, kredilerin kullandırım amacına uygun olmayan işlemlerin gerçekleştirilmesinde kullanılmasının engellenmesi amacıyla maksimum özenin gösterilmesi yönünde talimatlar verilmişti. Fakat kâh şirketlerin, Döviz borcu ya dahi döviz yükümlülüğü olmamasına üste döviz manzara dahası bulunmasına karşın, TL emniyet kullanarak döviz alımı gerçekleştirdikleri ve döviz pozisyonu tuttukları görülmüştür. Yani üretime, istihdama, yatırıma gitmesi müstelzim uygun meşrut TL ticari cesaret kaynakları, nesep bir ihtiyaç olmadığı halde bazen şirketlerce döviz alımı için kullanılmaya bitmeme etmektedir.

Bu itibarla, finansal istikrarın güçlendirilmesi ve kaynakların elan bereketli ve üretken alanlarda kullanılarak cesaret sisteminin hareketli aynı şekilde çalışmasını ve kredilerin amacına matuf aynı şekilde kullanılmasını icat etmek amacıyla lüzumlu tanıdık ayrımsız kebir ihtiyati tedbir yerine 24.06.2022 tarihli ve 10250 sınırlanmış Kurul Kararı(Değişmeyen) alınmıştır.

Bu çerçevede, Kararın uygulanmasına ilişik yaşanabilecek tereddütlerin giderilmesi bakımından aşağıdaki açıklamaların yapılmasında yarar görülmüştür:

Değişmeyen Kapsamına Karışma Olma Şartları ve Tazammun Karışma Olunmayan Haller:

660 basit Kanun Mesabesinde Kararname ve ilişkin tensikat uyarınca müstakil denetime tabi bir şeriklik (Iştirak) olması,

Şirketin YP nakdi varlıklarının (altın dahil, nakit para döviz ile bankalardaki YP mevduatın) TL karşılığının 15 milyon TL’nin üzerinde olması,

Şirketin YP nakdi varlıkların TL karşılığının; faal toplamından yahut son 1 almanak kemiksiz koca hasılatından iri olanının yüzdelik 10’unu aşması.

gelişigüzel şirketin bu Değişmeyen kapsamına girebilmesi yukarıdaki seçkin 3 şartın vehleten sağlanması gerekmektedir.

Şartın sağlanmaması halinde, yani benzeri şirketin ilişik mevzuat göre bağımsız milletvekili denetime bağımlı ayrımsız Iştirak statüsünde olmaması durumunda söz konusu şirket bu Değişmeyen kapsamına girmeyecektir.”

Açıklamada şu ifadelere kayran verildi;

*Bilindiği üzere Kurumumuz aracılığıyla elan önceki bankalara, kredilerin kullandırım amacına makul olmayan işlemlerin gerçekleştirilmesinde kullanılmasının engellenmesi amacıyla maksimal özenin gösterilmesi yönünde talimatlar verilmişti.

“DÖVİZ ALIMI AMACIYLA KULLANILMAYA DEVAM ETMEKTEDİR”

*Fakat kâh şirketlerin, döviz borcu evet birlikte döviz yükümlülüğü olmamasına üste döviz konum dahası bulunmasına rağmen, TL kredi kullanarak döviz alımı gerçekleştirdikleri ve döviz pozisyonu tuttukları görülmüştür.

*Yani üretime, istihdama, yatırıma gitmesi müstelzim akla yatkın şartlı TL ticari emniyet kaynakları, köken ayrımsız ihtiyaç olmadığı halde ara sıra şirketlerce döviz alımı için kullanılmaya bitmeme etmektedir.

*Bu itibarla, mali istikrarın güçlendirilmesi ve kaynakların henüz bol ve üretken alanlarda kullanılarak kredi sisteminin etkili tıpkısı şekilde çalışmasını ve kredilerin amacına matuf benzeri şekilde kullanılmasını tedarik etmek için vacip görülen bire bir şanlı ihtiyati hazırlık olarak 24.06.2022 tarihli ve 10250 sayılı Asamble Kararı(Karar) alınmıştır.

*Bu çerçevede, Kararın uygulanmasına ait yaşanabilecek tereddütlerin giderilmesi itibarıyla aşağıdaki açıklamaların yapılmasında yarar görülmüştür:

Değişmeyen Kapsamına Karışma Olma Şartları ve Tazammun Karışma Olunmayan Haller:

1. 660 çevrilmiş Kanun Mesabesinde Kararname ve ilgili tensikat mucibince müstakil denetime bağımlı benzeri müşareket(Müşareket) olması,

2. Şirketin YP nakdi varlıklarının (altın karışma, efektif döviz ile bankalardaki YP mevduatın) TL karşılığının 15 milyon TL’nin üstünde olması,

3. Şirketin YP nakdi varlıkların TL karşılığının; faal toplamından yahut serencam 1 almanak net satış hasılatından şişman olanının yüzde 10’unu aşması. gelişigüzel şirketin bu Karar kapsamına girebilmesi yukarıdaki temas 3 şartın birden sağlanması gerekmektedir.

“HERHANGİ BİR KISITLAMA OLMAYACAKTIR”

 *1. şartın sağlanmaması halinde, yani benzeri şirketin ilgili mevzuat mucibince özgür denetime bağımlı tıpkısı Şirket statüsünde olmaması yerinde söz konusu ortaklık bu Değişmeyen kapsamına girmeyecektir.

*1.eşya sağlanmasına rağmen, 2.şartın sağlanmaması halinde da, yani ayrımsız Şirketin YP nakdi varlıklarının TL karşılığının 15 milyon TL’yi geçmemesi durumunda de cesaret kullandırılmasına ait herhangi bir kısıtlama olmayacaktır.

*1. ve 2. araç sağlanmasına karşın, Şirketin YP nakdi varlıklarının TL karşılığının, Şirketin hareketli toplamının evet de sonuç 1 almanak as hasılatının(balaban olan temel alınacaktır) yüzde 10’unu aşmaması halinde dahi kredi kullandırılmasına ilişik rastgele bunama olmayacaktır. Yani yukarıda birlikte belirtildiği amacıyla, bu sınırlamaya adapte olmak için yukarıdaki seçkin 3 şartın de alay malay sağlanması gerekmektedir.

*Başka taraftan, bahis konusu karar kapsamına kök şahıslar ile gerçek kişi Müşareket ortakları bile girmemektedir. Uygulamaya ilgilendiren akışı gösteren şemaya antrparantez aşağıda kayran verilmektedir.

Kredi Kullandırım Sınırlamasından İstisna Tutulacak Haller: Yukarıdaki 3 şartın şakkadak sağlanması zımnında yüreklilik kullandırım sınırlaması kapsamına giren fakat Türk Parası Kıymetini Siper Hakkında 32 sayılı Karar ve ilgili mevzuat layıkıyla YP cinsinden cesaret kullanması de mümkün olmayan Şirketlerin, krediye başvurduğu tarihten itibaren 3 mahiye çevrim ortamında ecnebi servet açık tavır açığının bulunduğunu mutlak denetleme kuruluşunca konfirme şekilde tespit ettirerek bankaya sunmaları halinde; yalnızca müracaat tarihini izleyen 3 maaş dönemdeki kondisyon açığı ile sınırlı doğmak kaydıyla bu Şirketlerin da TL cinsinden nakdi ticari itimat kullanabilmeleri mümkündür.

*Bu istisnadan yararlanacak Şirketler amacıyla bakılacak kriter, yabancı mal hava açığının bulunması yani önümüzdeki değme 3 aylık dönemde yapancı mülk borçlarının(yükümlülüklerinin) ecnebi para varlıklarından fazla olması durumudur.

*Böyle tıpkı ebat söz konusu ise, YP yükümlüklerin YP varlıklarından aşkın olduğu miktar kadar bu Şirketlere da TL cinsinden nakdi ticari yüreklilik kullandırılabilecektir.

 *Uygulamaya ilişik akışı gösteren şemaya ayrıca aşağıda yer verilmektedir.

Karar kapsamına dahil olan ve sıfır YP nakdi yaratıklar: Kararda dahi belirtildiği için YP nakdi yaratıklar kapsamına Şirketlerin değerli de dahil doğmak amacıyla efektif dövizleri ile bankalardaki YP mevduatları karışma olup, Şirketlerin sıkıntılı içi yerleşiklerce YP cinsinden ihraç edilmiş menkul kıymetler ve Eurobond kabil borçlanma araçlarından oluşan başka parasal varlıkları Kararda belirtilen YP nakdi mevcudat kapsamına girmemektedir.

*Ancak Şirketlerin, daraç dışı yerleşiklerce YP cinsinden ihraç edilmiş söylenegelmiş kıymetler ve pay senetleri ile elverişsiz dışı yerleşiklerle yapılan huysuz ürem üzere ayrıksı akçasal varlıkları da Karar kapsamındaki YP nakdi yaşayış tutarının hesaplamasına karışma edilecektir.

Kapsamın Belirlenmesinde Kullanılacak Hikmet ve Vesaik: Aynı Şirketin Değişmeyen kapsamında olup olmadığı, bu Şirketin YP nakdi sağlık toplamı ile özgür denetimden esbak sunu aktüel mali tabloları göre deli dolu toplamı ve akıbet 1 almanak kesin komutan hasılatının bağımsız teftiş kuruluşu tarafından onaylanarak belgelendirilmesi yoluyla belirlenecektir. Konsolide mali resim istihzar yükümlülüğü mevcut Şirketler için bu istimara konsolide bilanço üzerinden yapılacaktır.

Kapsama Dahil Olmayan Şirketlerin Durumu: YP nakdi varlıklarının TL karşılığı 15 milyon TL’yi aşmayan Şirketler Değişmeyen kapsamındaki kredi sınırlamasına karışma olmayacaktır. Ancak, bu Şirketlerin emniyet referans tarihi bakımından,

Mevcut YP nakdi varlıkları ile en güncel mali tablolarına bakarak etkili toplamını ve son 1 almanak net koca hasılatını bağımsız teftiş kuruluşuna belirleme ettirmeleri, Kullanacakları kredinin vadesi boyunca YP nakdi varlıklarının TL karşılığının 15 milyon TL’yi aşmayacağını ya de aşsa da etkin toplamından ya de akıbet 1 almanak kemiksiz eş hasılatından iri olanının yüzde onunu geçmeyeceğini bildirme ve taahhüt etmeleri, söz konusu bildirme ve taahhüdün banka tarafından kontrolünün sağlanmasını teminen Şirketlerin seçme ayın geçmiş 10 iş günü süresince tıpkısı eski ay sonu bilançosuna göre YP nakdi varlıklarının, deli dolu toplamının ve benzeri esbak ay sonu itibarıyla serencam 12 aylık kesin bey hasılatının edimsel değerini bankaya iletmeleri gerekmektedir.

*Bu kapsamda Şirketlerden alınacak bildirme ve taahhütler üzere bu aşamada Kurumumuzca ölçün tıpkısı eşkal bildirilmeyecek olup, 15.06.2022 tarihli ve 53262 mahdut talimat yazımızda birlikte belirtildiği amacıyla kredinin amacına akıllıca kullanıldığının takibine müteveccih yerine, gibi olduğu ölçüde itimat müşterilerinden doküman realizasyon edilmesi, “kredinin amacına akla yatkın kullanıldığının tespitine ve takibine müteveccih rastgele soy bilgelik ve belgeyi rica edilmesi halinde bankaya ibraz edeceğine yönelik” taahhütname alınması ve/veya sözleşmelerin bu kapsamda güncellenmesi ve iş süreçlerinin buna akıllıca arkaç getirilmesi bankaların sorumluluğundadır.

Sınırlama Kapsamına Giren Ticari Itimat Türleri ve Bulunan Itimat Limitlerinin Durumu: Kararda ve yukarıda tamlanan temas 3 şartı de sağlayıcı şirketler için, Değişmeyen tarihinden sonradan kullandırılacak, TL cinsinden her tür nakdi ticari itimat sınırlama kapsamına girmektedir.

*Rotatif, sağlam mevduat hesabı(KMH) yahut kurumsal emniyet kartları kabilinden emniyet işlemleri aracılığıyla, Değişmeyen tarihinden itibaren gerçekleşecek nakdi ticari TL emniyet kullandırımları amacıyla seçkin ay böylelikle yapılacak kalıntı artışı hesaplaması eskimemiş kullandırım namına kabul edilecek ve temas ay sonundaki hesaplama tarihinden önceki ay sonuna göre kalıntı artışı olması yerinde, kamer sonu itibariyle yapılacak bu hesaplamaya büyüklüğünde ilgilendiren ticari cesaret müşterisinin Kararda tamlanan bağımsız milletvekili denetim kuruluşu musaddak belgeleri bankaya dokümantasyon etmesi gerekecektir.

*Gecelik kredilerde birlikte rastgele kamer böylece yapılacak hesaplama tarihi itibariyle bakiye riziko tutarı bulunması yerinde, ay sonu itibariyle yapılacak bu hesaplamaya büyüklüğünde ilgili ticari güven müşterisinin Kararda belirtilen mutlak denetim kuruluşu musaddak belgeleri bankaya dokümantasyon etmesi gerekmektedir.

*Ay sonunda cesaret müşterisinin; rotatif, KMH yahut kurumsal cesaret kartları için kalıntı artışının bulunması; gecelik krediler üzere ise riziko tutarının bulunması halinde ve belgeleme edilen vesaik çerçevesinde ilgilendiren sınırlama kapsamına girdiğinin belirleme edilmesi durumunda, söz konusu müşterilere limit boşluğu olsa birlikte yukarıda tamlanan türlerde(rotatif, KMH, kurumsal itimat kartı, gecelik krediler gibi) TL cinsinden yıpranmamış aynı nakdi ticari itimat kullandırılmaması gerekmektedir.

*Bu kapsamda, Değişmeyen tarihinden geçmiş müşterilere tahsis edilmiş limitler doğrultusunda kullandırılacak rotatif kalifiye krediler ile KMH, kurumsal itimat kartları ve gecelik krediler amacıyla uygulama yukarıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.

*Zımnında 27 Haziran 2022 tarihiyle başlayan hafta ortamında vadesi dolacak, yenilenecek bu çeşit krediler amacıyla ilgilendiren müşterilerin mukteza belgeleri bu ay böylece yapılacak hesaplamaya kadar ve sadece esbak ay sonuna bakarak bakiye artışı gerçekleşmiş ise tamamlaması gerekmektedir.

*Değişmeyen tarihinden evvel yüreklilik başvurusu yapılarak sözleşmesi akdedilmiş ancak henüz kullandırımı yapılmamış ve sadece 27 Haziran 2022 tarihiyle başlayan hafta zarfında kullandırımı yapılacak olan spot nitelikli TL cinsinden nakdi ticari krediler üzere ise her arttırma arama yapılmasına lüzumlu bulunmamakta olup, ilişik krediler Değişmeyen’dan etkilenmeyecektir.

*Direkt Borçlandırma Sistemi(DBS) kabil gayri nakdi krediler, nakdi krediye dönüşmediği sürece Karar kapsamında değildir.

*Diğer taraftan, Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Için Yönetmelik gereğince evet üstelik 5411 az Bankacılık Kanununun Eğreti 32 nci maddesi gereğince Değişmeyen tarihinden bilahare baştan yapılandırılan krediler, yeni kullandırım adına değerlendirilmeyecektir.

*Ancak yeniden konfigürasyon kapsamında sıfır ve Karar tarihinden sonraları barışma koşullarının değiştirilmesi suretiyle yenilenen evet da mevcut kredilerin kısmen yahut tamamen baştan akçalanmış edilmesi amacıyla kullandırılan kredilerin bakir kullandırım namına değerlendirilmesi gerekmektedir.

Şirketlerin Bağımsız Milletvekili Denetime Bağımlı Olup Olmama Durumu: Aynı şirketin hür denetime tabi olup olmadığı 660 az Yasa Hükmünde Kararname, 6102 çevrilmiş Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesi layıkıyla mukarrer olan 2018/11597 çevrilmiş Hükûmet Kararı ve ilişik başka mevzuata bakarak belirlenmektedir.

*Bankaların Güven İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin “adisyon durumu yerine kabul edilecek vesaik” antetli 9 uncu maddesi uyarınca bile bankalar bahis konusu mevzuat çerçevesinde bir şirketin özgür denetime bağımlı olup olmadığını belirlemekte olup, bu hüküm uyarınca ayrımsız şirketin mutlak denetime tabi olup olmadığı bankalarca bugüne kadar zahir belirlendiyse, söz konusu Değişmeyen gereğince bile tıpkı şekilde belirlenmeye devam edilecektir.

Kararda Tamlanan “Bildirme Güncel Mali Tabloların”: Kararda belirtilen “yer aktüel finansal tablolar” ifadesi ile Amme Gözetimi, Saymanlık ve Teftiş Standartları Kurumu marifetiyle yayımlanan saymanlık ve finansal raporlama standartları çerçevesinde konsolide mali tablo hazırlama yükümlülüğü bulunanlardan konsolide; konsolide finansal safiha hazırlama yükümlülüğü bulunmayanlardan konsolide olmayan; ayrımsız standartlara akıllıca yerine hazırlanıp Kamu Gözetimi, Saymanlık ve Denetleme Standartları Kurumu marifetiyle izinli mutlak denetleme kuruluşlarınca denetlenmiş en aktüel finansal tablolar kastedilmektedir.

Bağımsız Milletvekili Denetim Kuruluşlarınca Onaylanmak Vasıtasıyla Belgeleme Edilmesi Müstelzim Belgelerin Hazır Olmaması Durumu: Değişmeyen tarihinden sonra yapılacak güven başvuru tarihi itibariyle, bağımsız teftiş kuruluşlarınca YP nakdi varlıkları toplamı henüz tayin edilmemiş evet dahi müstakil denetim kuruluşlarınca denetlenmiş güncel finansal tabloları amade yoksuz ya üstelik itimat müracaat tarihini izleyen 3 aylık zaman itibariyle YP kesin hesap açığı bağımsız denetim kuruluşlarınca daha tayin edilmemiş olan Şirketlerin, bağımsız denetleme sürecinin başlatıldığını ilgili bankaya belgelendirmesi ve YP nakdi varlıkları toplamının, enerjik toplamının, bir eski kamer sonu itibarıyla akıbet 12 mahiye kesin satma hasılatının ve referans tarihini izleyen 3 maaş çağ itibariyle YP kemiksiz gestalt açığının edimsel değerini ilişik bankaya bildirme etmesi ve bu beyana göre yapılacak istimara çerçevesinde söz konusu şirketin Karar kapsamındaki kredi kullandırım sınırlamasına girmemesi kaydıyla, bahis konusu Şirketlere TL cinsinden yeni benzeri nakdi ticari cesaret tahsisi yapılması mümkündür.

*söz konusu Şirketlerin müstakil teftiş sürecinin başlatıldığını ilgili bankaya bildirme etmesine karşın kredi tahsisinden sonraki 1 kamer içerisinde mutlak denetleme kuruluşlarınca denetlenmiş güncel mali tabloları ile hür denetleme kuruluşunca onaylanması ve tespit edilmesi gereken başka hikmet ve belgeleri bankaya salıverme etmemesi evet de tevdi ettiği hikmet ve belgelere bakarak Şirketin Değişmeyen kapsamındaki yüreklilik sınırlamasına karışma olması gerektiğinin anlaşılması halinde, ilişik vezneci aracılığıyla bu Şirketlere TL cinsinden hiçbir yıpranmamış nakdi ticari cesaret kullandırılmaması ve bu durumun ivedilikle Kurumumuza bildirilmesi gerekmektedir.

Hesaplamalarda Kullanılacak Döviz Cılız: YP nakdi varlıkların TL karşılığının hesaplanmasında hesaplama tarihine ilgili TCMB döviz alış sıska kullanılacaktır.

Bankalarca Kuruma Yapılacak Raporlamalar: Karar kapsamında Kurumumuza yapılacak raporlamalara ait vacip raporlama formu ve formatı yeryüzü güdük sürede Kurumumuzca bankalara duyurulacaktır.

Bankalarca ve Şirketlerce Dikkat Edilecek Gayrı Hususlar: Şirketlerin TL cesaret talebi öncesi, fiktif işlemlerle borç kaydı enam ya de danışıklı değişik işler tarafından Kararın etrafından dolanmaya yönelik uygulamalara start etmemeleri bakımından bankaların müşterilerini uyarması ve seçkin bankanın, müşterilerinin bu çeşit dolaşma gayeli YP yaşayış transferi gerçekleştirip gerçekleştirmediklerini kendi bankaları özelinde arama etmeleri ve hakeza ayrımsız tespitte bulunmaları halinde ivedilikle Kurumumuza bilgi vermeleri gerekmektedir.

*Ayrıksı taraftan, Kararın etrafından dolanılması veya süreduran ayla getirilmesine yönelik bu şekildeki aldatıcı ve danışıklı amal yapmak suretiyle bankalarca tahsis edilmemesi gereken tıpkısı kredinin açılmasını sağlayanlar üzerine muktezi kanuni işlemlerin yapılabileceği bile tabiidir.

*Ayrıca, Şirketlerin cesaret kullandırımı öncesi bankalara verecekleri bildirme ve taahhüdün bankalarca kontrolünün sağlanmasını teminen herhangi bir ayın evvel 10 iş günü süresince bankalara iletecekleri vukuf ve belgelere bakarak ya da cesaret müracaat tarihi itibariyle amade bulunmaması dolayısıyla yüreklilik tahsisinden ahir 1 ay içerisinde özgür denetim kuruluşunca onaylanarak bankaya sunulması müstelzim bilgelik ve belgelere bakarak Karara uymadığı belirleme edilen veya kredi tahsisinden ahir 1 kamer içerisinde bağımsız denetleme kuruluşunca onaylanması ve belirleme edilmesi gereken hikmet ve belgeleri bankaya salıverme etmeyen Şirketler hakkında de ait Vezneci aracılığıyla ivedilikle Kurumumuza vukuf verilmesi gerekmektedir.

*Bankaların bahis konusu Kararın faal benzeri şekilde uygulanması açısından lazım özeni göstermeleri ve Kararda berrak belirtilmemiş olsa da bahis konusu Kararın ruhuna akıllıca olmayan işlemlerin gerçekleştirildiğini tespit etmeleri halinde Kurumumuza mukteza bilgilendirmeleri yapmaları ve Değişmeyen kapsamında Kurumumuzca kâm edilecek raporlamaların akıllıcasına ve eskiden yapılmasına dikkat etmeleri gerekmektedir.

Ekonomistler BDDK kararı üzere ne dedi?

 

BDDK kararı bir nevi sermaye kontrolü mü?

 

BDDK kararının arkası sıra dolar anif düştü

 

BDDK’dan ticari cesaret kullanımına yeni düzenleme

 

BDDK’dan göz kredilerine ilişkin kullanılmamış değişmeyen

 

 

Share: