BDDK’dan bireysel kredilere fren!

Bankacılık Aranjman ve Denetleme Kurulu (BDDK), kredilere ait alınan kullanılmamış kararları duyurdu.

BDDK bitiren kredilerine ait umumi mehil sınırının, kredi tutarı 50 bin Türk lirasının üzerinde 100 bin Türk Lirasının altında olan krediler için 24 ay, 100 bin Türk lirasının üstünde olan krediler üzere 12 kamer namına belirlenmesine değişmeyen verdi.

BDDK ayrıca limiti 25 bin Türk lirasının altında olan emniyet kartları için minimal ödeme tutarının zaman borcunun yüzde 20’si; limiti 25 bin Türk lirasının üstünde olan itimat kartları üzere minimum ifa tutarının zaman borcunun yüzde 40’ı yerine belirlenmesini kararlaştırdı.

BDDK, devam etmekte olan icraat kapsamında ise; basamak kredilerinde cesaret ayar oranının tutar bazlı farklılaştırılması, ticari krediler özellikle başlamak amacıyla selektif yaklaşımın iyileştirilmesi için kredilerin yatırım ve dış satım gibi üretken alanlara yönlendirilmesi, yetersiz dışı yerleşiklerle müştak prosedür gerçekleştiren hukuksal kişilere kullandırılacak kredilerin riziko ağırlığının artırılması, ev dışı yerleşiklere tahsisli swap imkanının getirilmesi hususlarında zaruri adımların ivedilikle atılacağını bildirdi.

BDDK’dan yapılan açıkalama şöyle:

Mütemmim kredilerine ilişik umumi önel sınırının, cesaret tutarı elli bin Türk Lirasının üstünde beniz bin Türk Lirasının altında olan krediler amacıyla 24 kamer, yüz bin Türk Lirasının üstünde olan krediler üzere 12 kamer adına belirlenmesine,

Limiti yirmi ilkokul bin Türk Lirasının altında olan emniyet kartları amacıyla asgari ödeme tutarının dolaşma borcunun yüzdelik yirmisi; limiti yirmi ilkokul bin Türk Lirasının üstünde olan güven kartları üzere minimal ödeme tutarının dönme borcunun yüzdelik kırkı olarak belirlenmesine,değişmeyen verilmiştir.

Mavera yandan, devam etmekte olan icraat kapsamında ise;

Göz kredilerinde itimat derece oranının tutar bazlı farklılaştırılması,

Ticari krediler başta atılmak için seçmeli yaklaşımın iyileştirilmesi için kredilerin yatırım ve ihracat kabil üretken alanlara yönlendirilmesi,

Yurt dışı yerleşiklerle müştak iş gerçekleştiren tüzel kişilere kullandırılacak kredilerin riziko ağırlığının artırılması,

Dar dışı yerleşiklere tahsisli swap imkanının getirilmesi hususlarında lazım adımlar ivedilikle atılacaktır.

Kaynak ve Maliye Bakanlığı’ndan gelire endeksli DİBS kararı

 

IMF, global ekonomik büyüme beklentisini revize edecek

 

Hazne ve Maliye Bakanlığı: Çabuk ve hal odaklı adımlar atmaya bitmeme edeceğiz

 

Bozdağ: Stokçuluk ve fahiş fiyata korkulu yaptırımlar getirilecek

 

Share: