Bartın ruzname haberi: Tabip Odalarından Bartın Faciası ile İlgili Kuma Izah: “Siyasi Sorumluları Hesap Vermeye, Sorumluluklarını Namına Getirmeye Çağırıyoruz”

Bilgi: ABDULLAH ÇELEBİ-Kamera: KERİM AMAÇ

Veli Bölgesi Otacı Odaları, “Beyaz Zehir ocaklarındaki ölümler hangi fıtrattır, ne kaderdir ne de kazadır. Önlenebilecek ölümler cinayettir. Politik sorumluları adisyon vermeye, sorumluluklarını hesabına getirmeye çağırıyoruz” açıklamasını yaptı.

Entelektüel, Afyon, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Isparta Burdur, İzmir, Manisa ve Muğla Tabip odalarının düzlük aldığı Iye Bölgesi Tabip Odaları Toplantısı’nda “Geçkin Soma, Ermenek bugün Amasra” başlıklı eş matbuat açıklaması yapıldı. İzmir Tabip Odası Konferans Salonu’nda yapılan toplantıda, faciada hayatını kaybedenler için tırsmak duruşunda bulunulurken, beyaz zehir facialarıyla ilişik foto gösterimi yapıldı.

Ortak açıklamayı İzmir Tabip Odası Başkanı Süleyman Töz yaptı. Açıklama şöyle:

“SUÇLU SAYIŞTAY RAPORUNU DİKKATE ALMAYANLARDIR”

“Türkiye Taşkömürü işletmesi Amasra müessesesine mecbur beyaz zehir ocağında 14 Teşrinievvel 2022 saat 18.15’te meydana mevrut patlamada 41 iştirakçi hayatını kaybetmiş, hastaneye irsal edilen işçilerden beşinin durumu ciddiyetini hala korumaktadır. 41 eve dokunaklı düşüren, onları oğulsuz, yetim, nazirsiz bırakan kabahatli ne bataklık gazı gazıdır hangi da gayrı gazıdır ne bile diğer gazlar. Suçlu, bu gazları pahal biçimde buluşturan, tam tılsım almayan sorumsuzlardır. Kabahatli, -300 metre derinliğe ulaşan ocakta ansız gaz degajı ve grizu patlama riskinin artığını anlatım eden Sayıştay raporunu dikkate almayanlardır. Başi Yerde, iştirakçi sağlığı ve güvenliğini ranta kurban edenlerdir. Suçlu liyakate uygun atanmayan yöneticilerdir.

“ÖNLENEBİLECEK ÖLÜMLER CİNAYETTİR”

Kaza sonu işletmeden sorumlu tamlık yöneticilerin bibi görevde kalmasını sersemlik içre izliyor, metin benzeri sormaca yürütülebilmesi için derhal görevden uzaklaştırılmalarını bekliyoruz. İşçi sağlığı ve güvenliği alanında millî ve uluslararası yönetmeliklere uygun çalışma koşullarının sağlanması, denetimlerin patika örgütü ve sendikanın bile süresince olduğu birimlerce yapılması aksiyon kazalarını balaban oranda sınırlayacaktır. Esenlik hizmetlerinin bölgesel özellikler dikkate alınarak planlanması, hizmetin devamlılığının sağlanması sağlık yöneticilerinin görevidir. Maden ocaklarındaki ölümler ne fıtrattır hangi kaderdir hangi de kazadır. Önlenebilecek ölümler cinayettir. Politik sorumluları hesap vermeye, sorumluluklarını hesabına getirmeye çağırıyoruz.”

Share: