Bankaların kredi hacmi 5 trilyon TL’yi aştı

2022 yılı ile gelişigüzel pandeminin etkilerinin geride kalmaya başlaması bankacılık sektörü için risklerin kip çok açıdan normale dönmesini sağladı. Risklerin azalmaya başlamasının beraberinde pandemi sonrası dünyanın, departman oyuncularına yüklediği yıpranmamış riziko unsurları dahi ortaya çıkıyor. Hele suret bankalarının parasal sıkılaştırma adımları ve reel piyasalara sağlanan finansal desteklerin çekilmeye başlaması, bu riziko unsurlarının başında geliyor. Gayrı yandan bankacılık sektörünün ajandasında cesim bir yer tutan sayısal dönüşüm dahi birlik hızıyla bitmeme ediyor.

Etkin toplanmış 9 trilyon TL’yi geçti

KPMG de bankacılık sektörü oyuncularının gündemi yakalayabilmesine ve zinde bir kat haritası çizmesine katkıda düşmek üzere sektörün 2021 yılına kapsayıcı bir bakış sunan raporunu yayımladı. “Bankacılık Sektöre Göz–2021″ raporuna bakarak 57 bankanın cıvıltı gösterdiği sektörün hareketli toplamı 9 trilyon TL eşiğini aşarken, tevdiat hacmi 5,3 trilyon TL oldu. 2021 yılını 92,1 bilyon TL kesin fayda ile kapatan sektörde yüreklilik hacmi ise 2021 yıl böylelikle 5 trilyon TL eşiğini aştı.

Idarehane ve müteharrik sayısı azaldı

Mavera yandan, dijitalleşme ve alıcı tercihlerindeki değişime koşut olarak hem bölüm hem dahi personel sayısındaki düşüş trendi bitmeme ederken, etkin sayısı ise 185 bin 248’e geriledi. 2020 yılı böylecene 10 bin eşiğinin altına düşen bütün idarehane sayısındaki azalma trendi birlikte sürdü. 2021 yılında mecmu şube sayısı 147 skor azalarak 9 bin 800 seviyesine geriledi. Rapora bakarak 1 Ev 2022 bakımından yürürlüğe giren dijital vezneci kuruluşlarına ilgili mevzuat birlikte bu trendin devam edeceğini gösteriyor. KPMG’nin raporunda öne çıkan rakamlar şöyle:

Mevduatta tarihi şahika

Pandemi dönemindeki strüktürel değişimleri ve 2021 sene böylecene yaşanan acul düzem hareketini atlatan sektörün etkin toplamı 9 trilyon TL eşiğini aşarken, sektörün yatırım hacmi 5,3 trilyon TL seviyesinde bulunuyor. Bu hacim, tarihi bir zirveye bel ederken artışın anne nedenlerinden birinin de TL’üstelik yaşanan değer kaybı sebebiyle döviz mevduat hesaplarının (DTH) değerinin yükselmesi olduğu belirtildi. Sektörün toplam kesin kârı ise 2021 yıl böylecene neredeyse eski iki yılın toplamına erişti. Sektörün mecmu öz kaynakları de 711 milyar TL seviyesine ulaştı. Sektörün etkin büyüklük sıralamasında kamu bankalarının önceki üç sıradaki yeri ise değişmedi.

Etkin görkem payları

Bankacılık sektörü enerjik çalım payları sırasıyla şu şekilde oldu: Ziraat Bankası yüzde 16,4, Vakıfb ank yüzdelik 11,8, Halkbank yüzde 11,1, İşbank yüzde 10,8, Güvence yüzdelik 8,8, YKB yüzdelik 8,6, Akbank yüzde 8,5, QNB Finansbank yüzdelik 4,2 ve Eximbank yüzde 3,8. Devir, 2021 yılını 92,1 bilyon TL net yarar ile kapattı. Bu üstelik 2020 yıl sonu ile kıyaslandığında kârlılıkta yüzdelik 57’nin üzerinde tıpkısı artışa denk geliyor. 2022 yılında bankacılık sektöründe TÜFE’ye endeksli söylenegelmiş denk getirilerinin artacağına ilişkin beklenti sektördeki kârlılığı olumlu yönde etkiliyor. Bu beklentiyle beraber gerçekleşmesi hesap edilen itimat büyümesi zımnında üstelik sektörde kârlılığın 2022 yılında yüzdelik 150 büyümesi tutum ediliyor.

Yüreklilik büyümesi yüzdelik 37

Sektörün cesaret hacmi 2021 sene sonunda 5 trilyon TL eşiğini aşarken yıllık emniyet büyümesi yüzde 37 namına gerçekleşti. Kredi tiplerine göre yüreklilik hacimlerine bakıldığında ticari ve sair krediler 4,11 trilyon teklik benzeri hacme ulaşırken mütemmim kredilerindeki cirim 989,1 bilyon TL’ye ulaştı. Bitiren kredileri içerisinde geçmiş sırada 462,5 bilyon TL ile gerekseme kredileri düzlük alırken bunu sırasıyla 301,4 ile ev kredileri, 212,5 milyar TL ile güven kartları ve 12,6 milyar TL ile anahtar kredileri izledi. Sektörde yaşanan güven büyümesi ivmesi ve BDDK vasıtasıyla yapılan düzenlemeler takipteki alacaklar oranının oldukça sınırlanmış kalmasını sağladı. 2019 yılını yüzdelik 5,4 ve 2020 yılını yüzdelik 4,1 oranları ile kapatan kürsü, 2021 yılını yüzdelik 3,2 ile kapattı. Sektörün, 2021 yılında takipteki alacakları 160 milyar TL oldu.

KKM’nin etkisi hangi oldu?

Sektörün tevdiat tabanı 2019’a göre yüzde 108 ve 2020’ye göre yüzdelik 53,2 büyüyerek 2021 sene böylelikle 5 trilyon TL’ye yaklaştı. Hep tevdiat pastası süresince ecnebi mülk ve ecnebi paraya endeksli olan nadir madenler mevduatının payı 2021 yıl sonu bakımından yüzde 63 seviyesinde gerçekleşti. Dolarizasyona alın alınan önlemler çerçevesinde geliştirilen ve 20 Çatlak 2021 tarihinde devreye alınan düzey korumalı yatırım aracı ise bu hacmin gerilemesine yol açtı. Yıl sonunda 237 milyar dolar olan döviz ve kıymetli beyaz zehir mevduatı hacmi, bu yılın şubat ayının geçmiş haftası itibarıyla 225 milyar dolara geriledi, hep pastadan alınan hisse ise yüzdelik 57 kendisine gerçekleşti.

78 milyon dijital azrail

Raporda sektörün mali durumunun yanı sıra bankacılık sektörünün ajandasına mehabetli benzeri vadi tutan sayısal dönüşüm ile ilgilendiren rakamlara bile düz veriliyor. Buna bakarak çabuk gelişen alanlardan biri olan dijital bankacılıkta Teşrinievvel – Antrakt 2021 dönemi içinde toplam hareketli dijital bankacılık alıcı sayısı 77 milyon 932 bin kişiye ulaştı. Bu sayının 2 milyon 764 bin kişisi “yalnız genel ağ bankacılığı” işlemi yaparken 65 milyon 954 bin kişisi “vakit kaybetmeden dinamik bankacılık” işlemi yaptı. Hem internet hem mobilize bankacılık işlemi özne kullanıcı sayısı ise 9 milyon 214 bin hayat namına açıklandı.

İnternet bankacılığı hizmeti

İnternet bankacılığı hizmetini girmek için sistemde mukayyet ve en az bir öğün giriş işlemi yapmış bireysel alıcı sayısı ise Meyan 2021 bakımından 81 milyon 689 bin emanet oldu. Sonuç ayrımsız sene içerisinde bildirme birkaç tıpkı kez antre işlemi yapmış bireysel müşteri sayısı ise 24 milyon 405 bin birey. Duraksız bankacılık hizmetini çalmak için sistemde mukayyet olan ve yer beş altı bire bir sefer giriş işlemi yapmış toplanmış azrail sayısı Antrakt 2021 itibarıyla 117 milyon 226 bin kişi olurken bunların 75 milyon 168 bin kişisi Ekim – Mabeyin 2021 dönemi içerisinde sunma beş altı bir yol antre işlemi yaptı. (dunya.com)

KKM ve iltihak hesaplarında biriken tutarda artma

 

Nakdi krediler 5,8 trilyon TL oldu

 

Share: