Bankaların kârı arttıkça müteharrik sayısı azalıyor

Bankacılık sektörünün aktif toplamı 9 trilyon TL eşiğini aşarken yatırım hacmi 5,3 trilyon TL oldu. Aktif debdebe sıralamasında amme bankalarının ilk üç sıradaki yeri değişmedi. 2021 yılını 92,1 milyar TL kemiksiz kâr ile kapatan sektörde kredi hacmi ise 2021 sene böylece 5 trilyon TL eşiğini aştı. 57 bankanın ruh gösterdiği sektörde dijitalleşme ve müşteri tercihlerindeki değişime koşut kendisine etkin sayısı 185 bin 248’e, bölüm sayısı 9 bin 800’e gerilerken mecmu deli dolu dijital bankacılık müşteri sayısı 77 milyon 932 bin kişiye ulaştı.

2022 yılı ile alay malay pandeminin etkilerinin geride kalmaya başlaması bankacılık sektörü amacıyla risklerin güçlü haddinden fazla açıdan normale dönmesini sağladı. Risklerin azalmaya başlamasının beraberinde pandemi sonrası dünyanın, çağ oyuncularına yüklediği yıpranmamış riziko unsurları birlikte ortaya çıkıyor. Alelhusus suret bankalarının parasal sıkılaştırma adımları ve gerçek piyasalara sağlanan mali desteklerin çekilmeye başlaması, bu risk unsurlarının başında geliyor. Başka yandan bankacılık sektörünün ajandasına mehabetli aynı kayran tutan sayısal transformasyon bile tam hızıyla devam ediyor.

KPMG üstelik bankacılık sektörü oyuncularının gündemi yakalayabilmesine ve mıhlı ayrımsız posta haritası çizmesine katkıda olmak üzere sektörün 2021 yılına etraflı benzeri göz sunan raporunu yayımladı. “Bankacılık Sektöre Bakış – 2021″ raporuna bakarak 57 bankanın neşelilik gösterdiği sektörün enerjik toplamı 9 trilyon TL eşiğini aşarken tevdiat hacmi 5,3 trilyon TL oldu. 2021 yılını 92,1 milyar TL kemiksiz yarar ile kapatan sektörde kredi hacmi ise 2021 yıl böylecene 5 trilyon TL eşiğini aştı.

Mavera yandan, dijitalleşme ve almaç tercihlerindeki değişime paralel namına hem ofis hem birlikte personel sayısındaki düşüş trendi devam ederek müteharrik sayısı ise 185 bin 248’e geriledi. 2020 yılı sonunda 10 bin eşiğinin altına düşen toplanmış yazıhane sayısındaki eksilme trendi üstelik sürdü. 2021 yılında mecmu şube sayısı 147 adet azalarak 9 bin 800 seviyesine geriledi. Rapora göre 1 Ocak 2022 bakımından yürürlüğe giren sayısal vezneci kuruluşlarına ilgili mevzuat da bu trendin devam edeceğini gösteriyor.

KPMG’nin raporunda öne sâdır rakamlar ise şu şekilde:

Seksiyon bilançosu ve kârlılığı

Pandemi dönemindeki yapısal değişimleri ve 2021 sene böylelikle yaşanan acul düzem hareketini atlatan sektörün deli dolu toplamı 9 trilyon TL eşiğini aşarken sektörün yatırım hacmi 5,3 trilyon TL seviyesinde bulunuyor. Bu cirim, tarihi tıpkı zirveye belen ederken artışın ana sebeplerinden birinin de TL’de yaşanan ayar kaybı sebebiyle döviz tevdiat hesaplarının (DTH) değerinin yükselmesi olduğu belirtildi. Sektörün bütün kemiksiz kârı ise 2021 yıl sonunda az daha önceki iki yılın toplamına erişti. Sektörün bütün temiz kaynakları da 711 milyar TL seviyesine ulaştı. Sektörün etkin ululuk sıralamasında kamu bankalarının geçmiş üç sıradaki yeri değişmedi. Bankacılık sektörü etkili debdebe payları sırasıyla şu şekilde oldu: TCZB yüzdelik 16,4, Vakıfbank yüzdelik 11,8, Halkbank yüzde 11,1, İşbank yüzde 10,8, Garanti yüzdelik 8,8, YKB yüzde 8,6, Akbank yüzde 8,5, QNB Finansbank yüzde 4,2 ve Eximbank yüzde 3,8. Devir, 2021 yılını 92,1 bilyon TL kesin fayda ile kapattı. Bu da 2020 sene sonu ile kıyaslandığında kârlılıkta yüzde 57’nin üstünde bir artışa balya geliyor. 2022 yılında Bankacılık sektöründe TÜFE’ye endeksli taşınır eşit getirilerinin artacağına ilgili ümit sektördeki kârlılığı olumlu yönde etkiliyor. Bu beklentiyle bu arada gerçekleşmesi adisyon edilen yüreklilik büyümesi nedeniyle birlikte sektörde kârlılığın 2022 yılında yüzdelik 150 büyümesi oranlama ediliyor.

Krediler

Sektörün güven hacmi 2021 yıl böylelikle 5 trilyon TL eşiğini aşarken almanak cesaret büyümesi yüzdelik 37 kendisine gerçekleşti. Emniyet tiplerine bakarak emniyet hacimlerine bakıldığında ticari ve diğer krediler 4,11 trilyon liralık tıpkı hacme ulaşırken tüketici kredilerindeki miktar 989,1 bilyon TL’ye ulaştı. Tüketici kredileri içerisinde önce tam 462,5 milyar TL ile ihtiyaç kredileri saha alırken bunu sırasıyla 301,4 ile konut kredileri, 212,5 milyar TL ile emniyet kartları ve 12,6 milyar TL ile vasıta kredileri izledi. Sektörde yaşanan yüreklilik büyümesi ivmesi ve BDDK eliyle yapılan düzenlemeler takipteki alacaklar oranının berenarı ilişkin kalmasını sağladı. 2019 yılını yüzdelik 5,4 ve 2020 yılını yüzde 4,1 oranları ile kapatan fasıl, 2021 yılını yüzdelik 3,2 ile kapattı. Sektörün, 2021 yılında takipteki alacakları 160 milyar TL oldu.

Mevduatlar

Sektörün yatırım tabanı 2019’a göre yüzde 108 ve 2020’ye göre yüzdelik 53,2 büyüyerek 2021 yıl sonunda 5 trilyon TL’ye yaklaştı. Mecmu mevduat pastası zarfında yabancı para ve yabancı paraya endeksli olan bulunmaz madenler mevduatının payı 2021 yıl sonu itibarıyla yüzde 63 seviyesinde gerçekleşti. Dolarizasyona cebin alınan önlemler çerçevesinde geliştirilen ve 20 Mesafe 2021 tarihinde devreye alınan seviye korumalı mevduat uzlaştırıcı ise bu hacmin gerilemesine nöbet açtı. Sene böylece 237 bilyon dolar olan döviz ve bulunmaz maden mevduatı hacmi, bu yılın gücük ay ayının önce haftası bakımından 225 milyar dolara geriledi, toplam pastadan alınan pay ise yüzdelik 57 adına gerçekleşti.

Dijital bankacılık

Raporda sektörün finansal durumunun yanında bankacılık sektörünün ajandasına koskocaman tıpkı meydan tutan sayısal transformasyon ile ilgilendiren rakamlara dahi vadi veriliyor. Buna göre acul gelişen alanlardan biri olan sayısal bankacılıkta Teşrinievvel – Meyan 2021 dönemi içre hep etkili dijital bankacılık müşteri sayısı 77 milyon 932 bin kişiye ulaştı. Bu sayının 2 milyon 764 bin kişisi “hemen internet bankacılığı” işlemi yaparken 65 milyon 954 bin kişisi “takkadak devingen bankacılık” işlemi yaptı. Hem genel ağ hem kıpırdak bankacılık işlemi özne kullanıcı sayısı ise 9 milyon 214 bin gönül adına açıklandı.

İnternet bankacılığı hizmetini dercetmek için sistemde mukayyet ve sunu beş altı ayrımsız öğün giriş işlemi yapmış bireysel müşteri sayısı ise Aralık 2021 bakımından 81 milyon 689 bin güç oldu. Sonuç tıpkısı sene içerisinde sunu az tıpkısı el giriş işlemi yapmış bireysel müşteri sayısı ise 24 milyon 405 bin can. Mobilize bankacılık hizmetini yok etmek için sistemde kayıtlı olan ve sunu beş altı tıpkısı kez methal işlemi yapmış hep alıcı sayısı Ara 2021 bakımından 117 milyon 226 bin dirilik olurken bunların 75 milyon 168 bin kişisi Ilk Teşrin – Boşluk 2021 dönemi içerisinde genişlik az benzeri nöbet methal işlemi yaptı.

UBS’ten yeni dijital bankacılık ürünü

 

Borsa vezneci hisseleriyle yükseldi

 

Avrupa Vezneci hisselerinde 8 bilyon euroluk esrarlı mir

 

Bankacılık sektöründe 3 yeni sağ açıklık

 

Share: