Akben: Alınan karar enflasyonun taharri altına alınmasına ulama sağlayacak

Bankacılık Aranjman ve Bakı Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Şanlı Akben, TL nakdi ticari kredilerin amacına makul kullandırılmasına yönelik tahdidat içeren BDDK kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BBDK eliyle bankalara kredilerin kullandırım amacına mugayir işlemlerin gerçekleştirilmemesi için daha evvel talimatlar verildiğini hatırlatan Akben, fakat ara sıra şirketlerin, döviz borcu ya da döviz yükümlülüğü olmamasına hatta döviz hesap ilavesi bulunmasına karşın, TL yüreklilik kullanarak döviz alımı gerçekleştirdiklerini ve döviz pozisyonu tuttuklarını gözlemlediklerini söyledi.

Başka tıpkısı deyişle, üretime, istihdama, yatırıma ve ihracat gitmesi müstelzim akla yatkın meşrut TL ticari itimat kaynaklarının, soy tıpkısı gerekseme olmadığı halde ara sıra şirketlerce döviz alımı amacıyla kullanılmaya devam edildiğinin görüldüğünü ifade eden Akben, şunları kaydetti:

“Bu sebeple, cuma namazı haset Kurulumuzun aldığı karar, finansal istikrarın güçlendirilmesi ve kaynakların henüz verimli kullanılarak emniyet sisteminin aktif aynı şekilde çalışmasını ve kredilerin amacına akla yatkın benzeri şekilde kullanılmasını temin etmek amacıyla alınmış benzeri makroihtiyati tedbirdir. Bu kararın bir zamanda, dövizin gerçekten ihtiyaç olan alanlarda kullanılmasına ve enflasyonun arama altına alınmasına bile müspet yardım sağlayacağını değerlendiriyorum.

bahis konusu karar alınırken iktisat yönetiminden mesul ait başka kurumlar ile üstelik eşgüdüm ve eş güdüm içinde olacak şekilde lüzumlu çözümleme çalışmaları gerçekleştirilmiş ve kapsam dahiline girecek şirketlerin rastgele akça akışı sıkıntısına uğramalarının önüne geçilmesi hususuna hele dikkate edilmiştir.”

“Üç şartın birlikte sağlanması lazım”

Mehmet Ulu Akben, bu kapsamda, tıpkı şirketin bahse konu asamble kararı kapsamına dahil olması amacıyla hür denetime tabi ayrımsız iştirak olması, yabancı servet (YP) nakdi varlıklarının TL karşılığının 15 milyon TL’nin üstünde olması ve bu YP nakdi varlıkların TL karşılığının, çalışkan toplamından yahut son 1 almanak açık bey hasılatından şişman olanının yüzde 10’unu aşması gerektiğini söyledi.

seçme şirketin bu karar kapsamına girebilmesi amacıyla bahse bahis rastgele 3 şartın dahi alay malay sağlanması gerektiğinin altını çizen Akben, anılan karar çerçevesinde, YP nakdi mevcudat kapsamına kızıl karışma, efektif döviz ile bankalardaki YP mevduatların girdiğini, az içi yerleşiklerce YP cinsinden ihraç edilmiş taşınır kıymetler ve eurobond gibi istikraz araçlarından oluşan sair parasal varlıkların YP nakdi mevcudat kapsama girmediğini aktardı.

Akben, ancak, şirketlerin, yetersiz dışı yerleşiklerce YP cinsinden ihraç edilmiş söylenegelmiş kıymetler ve behre senetleri ile güçlükle dışı yerleşiklerle yapılan damarı bozuk getiri üzere özge parasal varlıklarının bile değişmeyen kapsamındaki YP nakdi hayat tutarının hesaplamasına dahil olduğunu bildirdi.

“Şirketlerin YP varlıklarına ilgili herhangi bir sınırlama evet de müdahale söz konusu değildir”

BDDK Başkanı Akben, bahis konusu değişmeyen kapsamına nesep şahıslar ile ortaklık ortaklarının girmediğinin altını çizerek, “Bu 3 şartın vehleten sağlanması zımnında cesaret kullandırımına ilgilendiren ayrımsız sınırlamaya bağımlı olunsa de, ilgilendiren mevzuat mucibince, şirketin YP güven kullanmasına yönelik bir sınırlama bulunması yerinde, bu şirketlere 3 mahiye YP net peyda pozisyonları kadar TL itimat kullandırılmasına imkan tanınmıştır.” ifadelerini kullandı.

Karar tarihinden geçmiş bankalarca müşterilere tahsis edilmiş limitler doğrultusunda kullandırılacak rotatif kalifiye krediler ile KMH, kurumsal emniyet kartları ve gecelik krediler amacıyla bulunan limit boşlukları çerçevesinde gerçekleşecek maaş bakiye artışları ile sınırlı almak için lüzumlu kolaylığın sağlandığına işaret eden Akben, bahse bahis asamble kararı kapsamına giren şirketler itibarıyla hoppadak TL kredilere muvasala sınırlaması getirildiğini vurguladı.

Akben, “Bu tazammun girecek şirketlerin YP varlıklarına ilgili gelişigüzel sınırlama evet birlikte engelleme bahis konusu değildir. Antrparantez, söz konusu kurul kararı yalnızca TL cinsinden nakdi kredilere müteveccih olup YP cinsinden kullandırılacak ticari krediler bu kapsama girmemektedir. Bu kararın, efdal düzeyde YP nakdi hayat tutan şirketlerin TL güven kullanımını sınırlandırarak, itimat kaynaklarının daha verimli ve üretken alanlarda kullanılması aracılığıyla kredi sisteminin hareketli benzeri şekilde çalışmasına ve finansal istikrarın güçlendirilmesine katkıda bulunması öngörülmektedir.” diyerek sözlerini tamamladı.

BDDK’dan ticari emniyet kullanımına ilgili yeni açıklama

 

Ekonomistler BDDK kararı amacıyla ne dedi?

 

BDDK kararı bire bir nevi sermaye kontrolü mü?

 

Share: