‘2050 yılında dünyadaki Alzheimer hastası sayısı 115 milyona ulaşabilir’

Sinir Bilimi Uzmanı Dr. Zübeyde Aytürk, ilerleyen yaşla birlikte görülme sıklığı artan, başta beyin bozukluğu koyulmak üzere bilişsel işlevlerdeki azalmaya, tutum ve kişilikteki değişikliklerin haremlik ettiği ayrımsız çor olan Alzheimer hastalığı ile ilgilendiren, “2050 yılında dünyadaki Alzheimer hastası sayısının 115,4 milyon dirilik olacağı oranlama edilmektedir. Türkiye’dahi 70 gözyaşı üstü kişilerin değerlendirildiği tıpkı çalışmada beklenen Alzheimer hastalığı sıklığı yüzde 11 kendisine bulunmuştur” dedi.

Güven Çayyolu Cerrahi Tababet Merkezi Nöroloji Bölümü Uzmanı Dr. Zübeyde Aytürk, Alzheimer hastalığında beyin bozukluğunun evvel dönemlerde öğrenememe ve yeni akıl oluşturamama şeklinde olup uzak hafızanın korunduğuna dikkat çekti. Dr. Aytürk, “İleri dönemlerde ırak akıl da bozulur. Ayrıca, Alzheimer hastalığının en mehabetli özelliği sinsi başlaması ve dokunaklı seyretmesidir. Alzheimer hastalığının seyri sırasıyla; ılımlı yaş-bilgisizlik-ergenlik çağı-çocukluk- bebeklik yıllarına ayrımsız nevi et kafalı çevrim biçiminde gelişmektedir. Alzheimer tanısı için kognitif, davranışsal ve fonksiyonel alanlarda aksama olması gereklidir. Alzheimer’ın bildirme yoğun demans (ateh) nedeni olup, bilcümle demans vakalarının yüzde 50-70’ini oluşturuyor. Alzheimer hastalığı, ilkin us bozukluğu başlamak üzere bilişsel işlevlerdeki azalmaya tutum ve kişilikteki değişikliklerin zevcelik ettiği bir hastalıktır. Bilişsel işlevlerde ortaya sâdır zayiat, davranış ve yabanlık değişiklikleri sonucunda hastanın günce hayat aktiviteleri bozulur ve tutkun gittikçe tabi ağıl dirimlik” diye niteleyerek konuştu.

KİMLER RİSK GRUBUNDA?

Alzheimer hastalığının görülme sıklığının yaşla birlikte arttığını rapor fail Aytürk, “65 gözyaşı üzerinde yüzdelik 6-10 iken, rastgele 5,5 yılda ayrımsız kelime sıklığı ikiye katlanır. 85 yaş üstünde yüzde 30-47’dir. Yani 85 yaşından bilahare herhangi bir iki veya üç yaşlıdan birinde Alzheimer bulunmaktadır.  90 yaş üzerindeki buğulanmış bireylerin toplumdaki sıklığı ve bu gözyaşı grubundan elde edilen verilerin azlığı dolayısıyla bu yaş haddi üstünde hastalığın görülme sıklığının artmaya bitmeme edip etmediği daha kemiksiz değildir. 2050 yılında dünyadaki Alzheimer hastası sayısının 115,4 milyon kişi olacağı hesap edilmektedir. Türkiye’birlikte 70 yaş üstü kişilerin değerlendirildiği tıpkı çalışmada muhtemel Alzheimer hastalığı sıklığı yüzdelik 11 kendisine bulunmuştur” dedi.

ALZHEİMER HASTALIĞININ NEDENLERİ NELERDİR?

Alzheimer hastalığının karın hücrelerinin programlanandan elan erken ölmesi zımnında ortaya çıktığını tabir eden Aytürk, şunları kaydetti:

“Yaşla bu arada temas kişide karın hücre ölümü gerçekleşir ancak Alzheimer hastalığında bu süreç çok çabuk ve erken evet. Meydana mevrut bu göze ölümünün nedeni net kendisine bilinmemektedir. Hücre ölümüyle birlikte hatır yavaş büzüşmeye başlar ve küçülür. Alzheimer hastalığının çokça bulunmaz (yaklaşık 100 hastanın 5’inde) olmakla birlikte irsi formları da mevcuttur ama bunlara beş altı rastlanmaktadır. Alzheimer hastalığının nedeni kül namına bilinmese dahi birtakım riziko faktörleri tanımlanmıştır. Ihtiyarlama, karı cinsiyeti, kalıtım bilimi yeti, kafa travması, zamanında bilinç kaybının olması, bağan eğitim düzeyi ve depresyonun yanında şeker hastalığı, hipertansiyon, kolesterin yüksekliği, eğreti iskemik akış ve alçalma, sigara, obezite üzere yaradılış sağlığını bozan faktörler Alzheimer amacıyla risk faktörüdür. Alzheimer hastalığının arz cesim özelliği sinsi başlaması ve pahal seyretmesidir. Alzheimer tanısının konulabilmesi üzere kognitif, davranışsal ve fonksiyonel alanlarda bozulma olması gerekmektedir. Yaşlı nüfusun artmasıyla beraber yaşlılığa has hastalıkların dahi görülme sıklığı artmaktadır. Buğulu sökel; tıbbi, toplumsal, ruh bilimsel ve etik bilimi öğeleri içeren, totaliter ve multidisipliner bir yaklaşımla ele alınmalıdır.”

ALZHEİMER HASTALIĞINDAN SIĞINMAK İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Alzheimer hastalığının günümüzde bildik kesme tıpkı tedavisi bulunmadığını bu nedenle önlenebilir riziko faktörlerinin yönetimi ve koruyucu faktörler Alzheimer hastalığının geciktirilmesinde berenarı makro olduğuna özen calip Aytürk, “Faziletkâr eğitim düzeyi, kullanılmamış şeyler öğrenme, Akdeniz tarzı tagaddi, kognitif, fiziki ve sosyal aktivitelerin Alzheimer hastalığında koruyucu faktörler yerine dolay plana çıkmaktadır” dedi.

Share: